Tổng cục thống kê

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019

03/04/2019 8:57:12 AM | 4370

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi cả nước sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 1/4/2019. Cuộc tổng điều tra lần này được ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thu thập dữ liệu. Hướng tới mục tiêu cập nhật thông tin hàng năm để có thể 10 năm tới sẽ không phải thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở. (http://quochoitv.vn)

 


Bài viết cùng chuyên mục