Phương án, Quyết định TĐT

Phương án, Quyết định TĐT

26/03/2019 1:54:21 PM | 11512

1. Quyết định 01/QĐ-BCĐTW Về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xem tại đây.

2. Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xem tại đây.

3. Quyết định số 02/QĐ-BCĐTW Về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 xem tại đây.


Bài viết cùng chuyên mục