Liên hệ

Liên hệ

 

Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương

Địa chỉ: Số 54 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại đường dây nóng: 18009050 (miễn phí cuộc gọi đến)

Email: TKDSLD@gso.gov.vn.