Video clip về Tổng điều tra

Video clip về Tổng điều tra

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương

TẬP HUẤN CÔNGTÁC QUẢN LÝ VÀ BẢNG KÊ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 trên địa bàn Thành phố

Tập huấn Tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 5 bản ghi được tìm thấy.