Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

23/10/2018 1:33:19 PM | 6318

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ xem tại đây.


Bài viết cùng chuyên mục