Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

18/10/2018 5:00:54 PM | 5438

Quyết định 772/QĐ-TTg 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

  • Về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
  • 772/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Kinh tế - Xã hội
  • 26/06/2018
  • 26/06/2018
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
  • Tải về

Bài viết cùng chuyên mục