Danh mục các dân tộc Việt Nam

Danh mục các dân tộc Việt Nam

30/11/2018 3:45:18 PM | 24456

Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Chi tiết xem file đính kèm.


Bài viết cùng chuyên mục