Thư viện

Thư viện

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương

TẬP HUẤN CÔNGTÁC QUẢN LÝ VÀ BẢNG KÊ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 trên địa bàn Thành phố

Tập huấn Tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 5 bản ghi được tìm thấy.