Văn bản pháp lý

Văn bản pháp lý

08/10/2018 8:22:05 AM | 16562

Những văn bản pháp lý về luật điều tra dân số:

Luật thống kê

Luật thống kê

Luật thống kê số 89/2015/QH13 Luật thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 23/11/2015, có hiệu lực từ ngày ...


Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 772/QĐ-TTg 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 TRÍCH YẾU: Về ...


Phương án, Quyết định TĐT

Phương án, Quyết định TĐT

1. Quyết định 01/QĐ-BCĐTW Về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xem tại đây. ...