Kết quả Tổng điều tra

Kết quả Tổng điều tra

11/07/2019 3:41:52 PM | 14575
1. Thông cáo báo chí kết quả sơ bộ Tổng điều tra

1. Thông cáo báo chí kết quả sơ bộ Tổng điều tra

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA ...


2. Bài trình bày kết quả sơ bộ (powerpoint)

2. Bài trình bày kết quả sơ bộ (powerpoint)

Để tải file click tại đây.4. Báo cáo sơ bộ kết quả TĐT 2019

4. Báo cáo sơ bộ kết quả TĐT 2019

Để tải nội dung báo cáo click tại đây.
7. Báo cáo kết quả Tổng điều tra 2019 (chính thức)

7. Báo cáo kết quả Tổng điều tra 2019 (chính thức)

1. Báo cáo Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 (click để xem và ...


8. Một số chỉ tiêu chủ yếu (sách nhỏ)

8. Một số chỉ tiêu chủ yếu (sách nhỏ)

Một số chỉ tiêu chủ yếu Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 (click để ...