Tổng cục thống kê

Tiến độ Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

Tiến độ Tổng điều tra

10/04/2019 9:49:51 AM | 6506

Theo bà Vũ Thị Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, hiện tại theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 hiện tại đã đạt hơn 51%.


Bài viết cùng chuyên mục