Tổng cục thống kê

Hà Nội - Ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

01/04/2019 10:41:16 AM | 1366

Sáng ngày 1/4, tại UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Vào lúc 0h00 ngày 1/4/2019, cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc chính thức bắt đầu, với sự tham gia của hơn 122.000 điều tra viên. Thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, hôn nhân, mức độ sinh - chết và phát triển dân số, tình trạng lao động, việc làm, tình trạng về nhà ở và nhiều nội dung thông tin khác sẽ được Tổng cục Thống kê tiến hành thu thập. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng sát sườn tới đời sống.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban BCĐ TĐT Thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội là một trong hai thành phố có số lượng đơn vị điều tra lớn thứ hai trên cả nước với khoảng 2,2 triệu hộ được chia thành 17,8 nghìn địa bàn điều tra và để thực hiện khối lượng công việc này, thành phố đã huy động hơn 12 nghìn điều tra viên thống kê trực tiếp phỏng vấn thu thập thông tin các hộ dân cư. 

Đối với quận Hoàn Kiếm có số lượng đơn vị điều tra là 36.902 hộ được chia thành 312 địa bàn điều tra và có tổng số hơn 300 điều tra viên thống kê, tổ trưởng, giám sát viên thực hiện công việc.

 
Đến thời điểm hiện tại, 100% các địa bàn Hà Nội đăng ký điều tra bằng công nghệ phiếu điện tử (CAPI). Tổng số hộ tự đăng ký tự cung cấp thông tin trên Internet là 13 nghìn hộ, chiếm 0,6%; đứng thứ 2 cả nước sau TP. HCM 

Việc tổ chức thành công Lễ ra quân Tổng điều tra năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tuyên truyền để các hộ dân cư hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, từ đó các hộ dân cư tích cực phối hợp với các điều tra viên thống kê trong quá trình phỏng vấn thu thập thông tin. Đến thời điểm hiện tại, 100% các địa bàn đăng ký điều tra bằng công nghệ phiếu điện tử (CAPI). Tổng số hộ tự đăng ký tự cung cấp thông tin trên Internet là 13 nghìn hộ, chiếm 0,6%; đứng thứ 2 cả nước sau TP. HCM có 24 đơn vị hành chính, địa bàn điều tra là đồng bằng, trong khi đó Hà Nội có 30 đơn vị hành chính, địa bàn điều tra có cả vùng núi, nhiều địa bàn nông thôn sóng 3G, 4G và internet kém.

 “Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra quan trọng, phức tạp, phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến các hộ dân cư và người dân thực tế thường trú trên địa bàn, thu thập số liệu trong thời gian ngắn, nhiều điểm mới nên được sự quan tâm của UBND Thành phố, các văn bản kế hoạch, chỉ thị đã được ban hành kịp thời và chỉ đạo quyết liệt”. Ông Toản nhấn mạnh.

 
Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho biết, cuộc Tổng điều tra đã lồng ghép thông tin đáp ứng các chỉ tiêu thuộc Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) mà Chính phủ Việt Nam cam kết thực hiện. Đây là mục tiêu phổ quát được thiết kế nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030 ở mỗi quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, cuộc Tổng điều tra này có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, diễn ra trên phạm vi cả nước, nội dung phức tạp liên quan đến khoảng 26,2 triệu hộ dân cư và trên 94 triệu người sẽ được điều tra, được tổ chức thành khoảng 217,6 nghìn địa bàn điều tra (không bao gồm những người đang làm việc trong Quân đội, Công an, người làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài và thân nhân đi cùng, những người này sẽ được điều tra theo kế hoạch riêng của 3 Bộ: Quốc phòng, Công an và Ngoại giao).

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ với nhu cầu thông tin về dân số ngày càng cao, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thiết kế với 5 đổi mới quan trọng, mang tính đột phá: Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra. Bên cạnh điều tra toàn bộ nhằm thu thập thông tin cơ bản về tình hình dân số và nhà ở của dân cư, Tổng điều tra năm 2019 sẽ thu thập các thông tin chuyên sâu về dân số, nhân khẩu học và nhà ở thông qua điều tra mẫu nhằm đảm bảo tính đại diện của các chỉ tiêu đến cấp huyện, đồng thời giảm tải khối lượng công việc và tiết kiệm kinh phí Tổng điều tra. 

Để triển khai công tác thu thập thông tin một cách hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra, Tổng cục Thống kê đề nghị, Ban Chỉ đạo thành phố: chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan triển khai cuộc Tổng điều tra theo đúng tiến độ; chủ trì, phối hợp với các báo, đài tại địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên phạm vi toàn thành phố; đôn đốc Ban Chỉ đạo quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của cấp trên; phân công rõ ràng, cụ thể nội dung công việc cho từng giám sát viên; thường xuyên liên lạc, trao đổi với Ban Chỉ đạo Trung ương để kịp thời nắm bắt những chỉ đạo bổ sung của Ban Chỉ đạo Trung ương. Đặc biệt quán triệt việc ĐVT đến từng hộ để phỏng vấn thu thập thông tin vào phiếu điện tử; không in phiếu giấy (dưới mọi hình thức) để điều tra.

 

Lưu Hiệp( http://cand.com.vn)


Bài viết cùng chuyên mục