Tổng cục thống kê

Bắt đầu Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

Bắt đầu Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

03/04/2019 8:57:24 AM | 3984

Đây là cuộc điều tra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm đánh giá trung thực khách quan tình hình biến động dân số và nhà của Việt Nam trong 10 năm qua.


Bài viết cùng chuyên mục