Tổng cục thống kê

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương kiểm tra tại Tân Lạc Hòa Bình

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương kiểm tra tại Tân Lạc Hòa Bình

12/04/2019 9:34:32 AM | 4558

Đoàn công tác Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương làm việc với Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở huyện Tân Lạc

 

Bài viết cùng chuyên mục