Tổng điều tra dân số

Tổng điều tra dân số

TRÀ VINH: Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

TRÀ VINH: Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Cục Thống kê Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm ...


Tầm quan trọng của công tác lập bảng kê trong Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

Tầm quan trọng của công tác lập bảng kê trong Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, ...


Chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 06/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm ...Triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng 24/10, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, ...


Hội nghị triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Cao Bằng

Hội nghị triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Cao Bằng

Ngày 17/10, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Tổng điều tra ...Hội nghị tập huấn Điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Hội nghị tập huấn Điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thực hiện theo Quyết định số 02 ngày 15 tháng 8 năm 2018 về việc tiến hành điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân ...
Hình ảnh Công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Hình ảnh Công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Nhằm thu thập đầy đủ: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ ...Đang xem 6/7 trang. Tổng số: 76 bản ghi được tìm thấy.