Tổng cục thống kê

Tổng cục thống kê

Đắk Lắk: Tổng kết điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đắk Lắk: Tổng kết điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng 23-9-2018, Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ...


Quảng Ninh: Hội nghị Tổng kết điều tra tổng duyệt tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Quảng Ninh: Hội nghị Tổng kết điều tra tổng duyệt tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 23 tháng 9 năm 2018, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở ...


Đang xem 4/4 trang. Tổng số: 38 bản ghi được tìm thấy.