Tổng điều tra dân số

Kon Tum ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Kon Tum ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

02/04/2019 1:53:35 PM | 4726

Sáng 01/4, cùng với cả nước, các đơn vị, địa phương tỉnh Kon Tum đã đồng loạt ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Thành phố Kon Tum

THANH PHO KON TUM RA QUAN TONG DIEU TRA DAN SO VA NHA O NAM 2019

 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Kon Tum tổ chức ra quân điểm thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở tại xã Đăk Blà. Ngay sau Lễ ra quân Tổng điều tra, các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố, điều tra viên bắt đầu điều tra, thu thập thông tin về nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ, về nhà ở trên địa bàn xã. Để đảm bảo công tác điều tra, xã Đăk Blà đã tuyển chọn và tập huấn nghiệp vụ cho 8 điều tra viên và 1 tổ trưởng điều tra địa bàn toàn bộ và địa bàn mẫu. Xã được chia làm 15 địa bàn điều tra và 1 địa bàn đặc thù, trong đó có 6 địa bàn điều tra mẫu với tổng số hộ được lập danh sách là 1.751 hộ.

Trong sáng 01/4, tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố đều đồng loạt ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở. Cuộc tổng điều tra trên địa bàn thành phố có quy mô rất lớn với 415 địa bàn điều tra, 42.150 hộ, 217 điều tra viên. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 lần đầu tiên ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, truyền thông trong quá trình điều tra, thu thập, xử lý, công bố thông tin giúp nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình điều tra. Áp dụng 2 hình thức thu thập thông tin mới là sử dụng thiết bị di động để điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin qua mạng internet.

Tổng điều tra diễn ra từ ngày 01-25/4, kết quả điều tra dân số, nhà ở năm 2019 giúp thành phố Kon Tum nắm bắt tình hình dân số, thông tin nhà ở phục vụ đánh giá kết quả kinh tế – xã hội và xây dựng chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Huyện Đăk Glei

DAK GLEI RA QUAN TONG DIEU TRA DAN SO VA NHA O NAM 2019

Tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Glei đồng loạt tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại 112 thôn, chia thành 120 địa bàn điều tra hộ và 01 địa bàn điều tra đặc thù với 12.670 hộ dân cư, 48.133 nhân khẩu, thời gian từ ngày 01/4-20/4/2019.

Tại lễ ra quân, Ban Chỉ đạo dân số và  nhà ở huyện đã yêu cầu điều tra viên thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các nội dung của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đến từng thôn, làng, khu dân cư; thực hiện thu thập thông tin theo đúng nội dung, thời gian quy định, đảm bảo chất lượng và 100% địa bàn triển khai điều tra bằng công nghệ phiếu điện tử (CAPI).

Huyện Kon Rẫy

KON RAY RA QUAN TONG DIEU TRA DAN SO VA NHA O NAM 2019

7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã đồng loại tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đăk Ruồng là đơn vị được chọn điểm Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà năm 2019 của huyện.

Theo đó, huyện Kon Rẫy có 67 địa bàn điều tra (64 địa bàn điều tra thường và 3 địa bàn điều tra đặc thù), với 5.824 hộ gồm 26.693 nhân khẩu, trong đó nữ có 13.182 người. Với tổng số 34 điều tra viên, 7 tổ trưởng, trong đó mỗi điều tra viên thực hiện 2 địa bàn.

Sau lễ ra quân, các điều tra viên trên địa toàn huyện đã thực hiện nhiệm vụ điều tra thống kê dân số và nhà ở khá thuận lợi, đảm bảo trên 10 nội dung trong phiếu điều tra.

Để cuộc tổng điều tra đạt hiệu quả, đúng quy trình và thời gian theo quy định, huyện Kon Rẫy đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và các xã, thị trấn; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ điều tra viên cùng các tổ trưởng. Đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó nâng cao ý thức cho mọi gia đình trong việc phối hợp tích cực, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho đội ngũ điều tra viên.

Trong quá trình diễn ra cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo huyện Kon Rẫy tập trung kiểm tra, giám sát cũng như có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời để hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra thiếu sót, đảm bảo cuộc Tổng điều tra diễn ra theo đúng kế hoạch và hoàn thành vào ngày 25/4/2019.

Sư đoàn 10

SU DOAN 10 RA QUAN TONG DIEU TRA DAN SO VA NHA O NAM 2019

Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) đã long trọng tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Thực hiện Quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Bộ Quốc phòng, phương án và Hướng dẫn thực hiện Tổng điều tra của Bộ Quốc phòng, Sư đoàn 10 đã thành lập 4 tổ công tác gồm 33 điều tra viên giúp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở của Sư đoàn thu thập thông tin cơ bản đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan – chiến sĩ trong Sư đoàn và các đối tượng hiện đang cư trú tại khu nhà ở công vụ, doanh trại mà Sư đoàn đang quản lý.

Ngay sau khi ra quân, các điều tra viên của Sư đoàn đến từng đầu mối đơn vị đã được phân công để thu thập thông tin theo mẫu quy định. Ban Chỉ đạo của Sư đoàn chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ; các điều tra viên nắm chắc được nội dung, phương pháp nên cuộc Tổng điều tra diễn ra thuận tiện.

Nhóm Phóng viên Thời sự(http://kontumtv.vn)


Bài viết cùng chuyên mục