Tổng điều tra dân số

Bắc Ninh- Lãnh đạo tỉnh dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại các địa phương

Bắc Ninh- Lãnh đạo tỉnh dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại các địa phương

02/04/2019 10:32:40 AM | 6186

Ngày 1 -4, các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại các địa phương. Theo kế hoạch, toàn tỉnh có 3.033 địa bàn điều tra (trong đó 397 địa bàn đặc thù, 1.095 địa bàn mẫu và 1.541 địa bàn điều tra toàn bộ), với hơn 408.500 hộ và 1.345.000 nhân khẩu. Thời gian điều tra tại địa bàn là 25 ngày (bao gồm cả thời gian di chuyển) bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 1-4 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25 -4.

Tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng thành viên BCĐ Tổng Điều tra cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Tiên Du dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến chứng kiến điều tra viên thu thập thông tin Tổng Điều tra tại thôn Tư Chi (xã Tân Chi).

 

Rà soát của BCĐ Tổng Điều tra huyện, toàn huyện Tiên Du hiện có hơn 58.756 hộ với hơn 176.100 người dân, được tổ chức thành 398 địa bàn với sự tham gia của 234 điều tra viên, tổ trưởng và 12 giám sát viên cấp tỉnh, huyện. Riêng xã Tân Chi có hơn 2.750 hộ và hơn 9.680 nhân khẩu với 16 địa bàn bình thường và 2 địa bàn đặc thù, xã tuyển chọn 10 điều tra viên và tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức.

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Ban Chỉ đạo huyện Tiên Du xây dựng kế hoạch thực hiện, hoàn thiện các tài liệu nghiệp vụ, công tác lập bảng kê, chuẩn bị địa bàn điều tra, tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo… Yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp xã và các điều tra viên nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo, phân công; nghiêm túc chấp hành những quy định trong Quy trình thu thập thông tin; tăng cường thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện, các xã, thị trấn; khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngay sau Lễ ra quân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến cùng các đại biểu trực tiếp chứng kiến điều tra viên thực hiện điều tra tại các hộ dân thuộc địa bàn thôn Tư Chi

Tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành và các đại biểu động viên điều tra viên xã Yên Trung.

 

Thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, huyện Yên Phong thành lập BCĐ và xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Toàn huyện phân công 188 điều tra viên và tổ trưởng thực hiện điều tra tại 76 thôn, khu phố của 14 xã, thị trấn với khoảng 61.200 hộ. Riêng xã Yên Trung bố trí 40 điều tra viên để tiến hành điều tra tại 9 thôn.

Ngay sau lễ ra quân, BCĐ huyện Yên Phong và các xã, thị trấn, các điều tra viên căn cứ kế hoạch, bám địa bàn, thực hiện đúng quy trình. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, từ đó cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho điều tra viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát để công tác triển khai thống nhất và đúng quy định ở tất cả các địa phương. Bảo đảm tuyệt đối về công tác an ninh, an toàn về kết quả điều tra, không để xảy ra mất an toàn dữ liệu của cuộc Tổng điều tra; tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu ngay sau khi kết thúc điều tra.

Tại phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh và Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cùng điều tra viên phường Võ Cường điều tra các hộ dân trên địa bàn.

 

Phường Võ Cường có diện tích 7,95km2 với 5 khu phố gồm 7.006 hộ dân và 25.122 nhân khẩu. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở phường đã lựa chọn và tuyển đủ 22 điều tra viên dự lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra và tiến hành điều tra thử. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức như treo băng rôn, dán logo, áp phích, sử dụng xe lưu động, phát tài liệu tuyên truyền đến 100% khu phố.

Khẳng định ý nghĩa quan trọng, để cuộc Tổng Điều tra thành công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt; làm tốt công tác tuyên truyền đến từng khu phố, hộ gia đình để nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện đúng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và có những giải pháp tháo gỡ kịp thời. Các điều tra viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm rõ địa bàn; tuyên truyền cho người dân ý nghĩa cuộc Tổng điều tra, thực hiện đúng phương pháp thu thập thông tin, bảo đảm đầy đủ, chính xác, minh bạch và bảo mật thông tin.

Ngay sau Lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến điều tra dân số và nhà ở tại một số hộ dân trên địa bàn phường Võ Cường.

Tại phường Trang Hạ (thị xã Từ Sơn): Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan kiểm tra quy trình điều tra tại các hộ dân ở  phường Trang Hạ.

Theo kết quả rà soát, lập bảng kê, toàn phường có 13 địa bàn bình thường với 2.110 hộ và 7.168 nhân khẩu, 3 địa bàn đặc thù với 341 nhân khẩu. Phường đã thành lập Ban chỉ đạo gồm 5 thành viên, lựa chọn đủ 10 điều tra viên, 1 tổ trường; công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trong nhân dân… Phường chỉ đạo các điều tra viên và tổ trưởng phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các thành viên Ban chỉ đạo phường tích cực kiểm tra, giám sát, gắn cán bộ phụ trách địa bàn với chất lượng phiếu của điều tra viên góp phần nâng cao chất lượng số liệu điều tra…  

Ngay sau Lễ ra quân, các điều tra viên đã triển khai điều tra tại địa bàn được phân công theo đúng các bước, các quy trình về nghiệp vụ điều tra…

Tại xã Nhân Thắng (Gia Bình): Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng thành viên BCĐ Tổng Điều tra cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Gia Bình dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang kiểm tra công tác điều tra hộ dân tại thôn Nhân Hữu.

 

Theo kết quả sơ bộ, toàn xã có 16 địa bàn bình thường, với 2.566 hộ và 8.156 nhân khẩu, 4 địa bàn đặc thù. BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cấp xã lựa chọn 11 điều tra viên, 1 tổ trưởng có khả năng tham gia điều tra bằng máy tính bảng và điện thoại thông minh đượcc tập huấn bài bản. Công tác tuyên truyền triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. BCĐ yêu cầu các điều tra viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. BCĐ cũng tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, gắn cán bộ phụ trách địa bàn với chất lượng phiếu của điều tra viên, góp phần nâng cao chất lượng số phiếu điều tra.

Tại xã Phượng Mao (Quế Võ): Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Toàn huyện Quế Võ có 57.582 hộ thường và 51 hộ đặc thù, được phân chia thành 376 địa bàn thường và 51 địa bàn đặc thù, tương đương 189.323 người dân với sự tham gia 250 điều tra viên, 21 tổ trưởng và giám sát viên cấp huyện. Để tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra, công tác chuẩn bị được tiến hành khẩn trương từ huyện tới các xã, thị trấn. Đặc biệt việc xây dựng kế hoạch thực hiện, các tài liệu nghiệp vụ, công tác lập bảng kê, chuẩn bị địa bàn điều tra, tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên, tuyên truyền…. được  thực hiện nghiêm túc

Đối với xã Phượng Mao có 4 thôn, dân số đến thời điểm 1-1-2019 là 12.986 người tương ứng 5.732 hộ được lập thành 33 địa bàn điều tra thường và 5 địa bàn đặc thù. Ban chỉ đạo Tổng điều tra có 5 thành viên, 21 điều tra viên và 1 tổ trưởng.

Tại xã Song Hồ (Thuận Thành), đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Xã Song Hồ có 4 thôn, 1559 hộ với 6.115 nhân khẩu. Thời gian qua, địa phương tích cực đẩy mạnh công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo đúng quy định: Thành lập Ban chỉ đạo, mở hội nghị công bố, triển khai các văn bản cấp trên; lựa chọn 6 điều tra viên dự lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra bằng máy tính bảng và điện thoại thông minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức như: Phát thanh 3 buổi/ngày, treo panô, áp phích, lô gô; phân công các lực lượng tăng cường công tác tuần tra, giám sát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong quá trình điều tra.

Tại xã Trung Chính, huyện Lương Tài: Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Huyện Lương Tài có 32.214 hộ, hơn 100.000 nhân khẩu được tổ chức thành 239 địa bàn với sự tham gia của 141 điều tra viên, tổ trưởng và 16 giám sát viên cấp tỉnh, huyện. Riêng xã Trung Chính, có 3.000 hộ, 9.000 nhân khẩu, với 19 địa bàn, 15 điều tra viên, 1 tổ trưởng. Thông qua cuộc điều tra, số liệu thu thập là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030.

Để tổ chức thành công cuộc tổng điều tra theo đúng kế hoạch, huyện Lương Tài tiếp tục hoàn thiện các tài liệu liên quan, công tác lập bảng kê, chuẩn bị địa bàn điều tra, giám sát theo lộ trình thực hiện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo kế hoạch.

Nhóm phóng viên (http://baobacninh.com.vn)


Bài viết cùng chuyên mục