Tổng điều tra dân số

Tổng điều tra dân số

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2 Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Kiên Giang

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2 Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Kiên Giang

Sáng nay, 22-2, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tỉnh tổ chức ...


Bình Định tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và Công nghệ thông tin Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

Bình Định tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và Công nghệ thông tin Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

Sáng ngày 19 tháng 02 năm 2019, tại thành phố Quy Nhơn, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 ...


Thái Bình Tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đến từng hộ dân

Thái Bình Tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đến từng hộ dân

Mỗi điều tra viên được nhận 01 tờ gấp inforgraphic làm cẩm nang đi đến hộ điều tra, cũng như là hình thức tuyên truyền ...


TRÀ VINH- Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và Công nghệ thông tin Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

TRÀ VINH- Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và Công nghệ thông tin Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

Sáng ngày 19 tháng 02 năm 2019, Thường trực BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị ...


Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ ...


QUẢNG TRỊ - Tập huấn nghiệp vụ và CNTT cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

QUẢNG TRỊ - Tập huấn nghiệp vụ và CNTT cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(Web Quảng Trị) Ngày 22/1, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc lớp ...


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng Capi Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng Capi Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra Dân số ...


 Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

QĐND Online - Ngày 17-1, tại TP Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Bộ Quốc phòng đã ...


THÁI BÌNH Chỉ thị về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

THÁI BÌNH Chỉ thị về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

         Để thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái ...


Yên Bái triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Yên Bái triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 21/11, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Yên Bái (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị triển khai ...


Cao Bằng tập trung thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Cao Bằng tập trung thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch UBND ...


Quảng Nam: Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Quảng Nam: Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng ngày 29/11/2018, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai ...


Đang xem 1/4 trang. Tổng số: 41 bản ghi được tìm thấy.