Phương án, Quyết định TĐT

Phương án, Quyết định TĐT

22/10/2018 8:46:20 PM | 760

Quyết định 01/QĐ-BCĐTW Về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xem tại đây.

Quyết định số 02/QĐ-BCĐTW Về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 xem tại đây.


Bài viết cùng chuyên mục