Luật thống kê

Luật thống kê

18/10/2018 5:00:30 PM | 19211

Luật thống kê số 89/2015/QH13

Luật thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 23/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016, quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; tổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước.

Luật thống kê số 89/2015/QH13 là 1 trong 16 Luật và 5 Nghị quyết mới vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII.

Mời xem chi tiết tại đây.


Bài viết cùng chuyên mục