Danh sách thành viên BCĐTW

Danh sách thành viên BCĐTW

18/10/2018 4:59:51 PM | 6663

THÀNH PHẦN BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG:

1. Đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban;

2. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Đồng chí Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban;

4. Đồng chí Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Ủy viên thường trực;

5. Đồng chí Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên;

6. Đồng chí Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;

7. Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên;

8. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên;

9. Đồng chí Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên;

10. Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

11. Đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên;

12. Đồng chí Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;

13. Đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

14. Đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

15. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên.


Bài viết cùng chuyên mục