Danh mục nghề nghiệp

Danh mục nghề nghiệp

23/10/2018 1:34:52 PM | 24400

Danh mục nghề nghiệp được ban hành theo Quyết định số 1019/QĐTCTK ngày 12/11/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Chi tiết xem tại đây.


Bài viết cùng chuyên mục