Tổng điều tra dân số

Yên Bái triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Yên Bái triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

28/12/2018 4:28:32 PM | 593

Ngày 21/11, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Yên Bái (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và tập huấn công tác quản lý, lập bảng kê tổng điều tra.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo.

      Tổng điều tra dân số và nhà ở tại Yên Bái nhằm tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh; đáp ứng nhu cầu thông tin dân số và nhà ở; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2030; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số.

         Để tiến hành tổng điều tra, tỉnh Yên Bái đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở và Văn phòng Ban Chỉ đạo các cấp; vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra; cử thành viên trong Ban Chỉ đạo đi dự điều tra tổng duyệt tổng điều tra tại tỉnh Đắk Lắk. Đến nay, tỉnh đang khẩn trương tập huấn công tác quản lý, lập bảng kê tổng điều tra; đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu nội dung và kế hoạch thực hiện tổng điều tra đến các cấp, các ngành, các hộ và toàn thể nhân dân. Việc thực hiện điều tra thu thập thông tin ở tất cả các địa bàn điều tra bắt đầu từ ngày 1/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

       Để đảm bảo chất lượng thông tin của cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo các cấp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát, kiểm tra kết hợp thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất trong quá trình tổ chức cuộc Tổng điều tra.

        Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương hoàn thiện cơ sở dữ liệu, biên soạn số liệu phục vụ công bố kết quả. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu sẽ được công bố vào quý IV/2019, kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào quý II/2020.

         Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: cuộc Tổng điều tra dân số lần này có vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, hơn nữa quy mô tổng điều tra lớn, có ứng dụng công nghệ thông tin trong tổng điều tra vì vậy đề nghị các cấp, các ngành cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra bằng nhiều hình thức, trọng tâm vào quý I/2019, đồng thời có phương án đảm bảo thông tin liên lạc trong quá trình điều tra; các cấp ủy, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời xây dựng phương án điều tra, chịu trách nhiệm về kết quả điều tra tại cơ quan, đơn vị mình. Các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai gửi về Cục Thống kê tỉnh. Đối với các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường phối hợp liên ngành để cùng chỉ đạo triển khai nghiêm túc; tổ chức tập huấn phải đảm bảo đủ thời gian, số lượng, chất lượng. Lựa chọn cán bộ điều tra phải có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm; quá trình thực hiện phải đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy trình và thời gian.

         Sau hội nghị này, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức tập huấn công tác quản lý, lập bảng kê tổng điều tra: hướng dẫn lập bảng kê nhân khẩu đặc thù; giới thiệu trang thông tin điều hành tác nghiệp Tổng điều tra; hướng dẫn sử dụng thực hành Trang thông tin điều hành tác nghiệp Tổng điều tra.

Hiền Trang


Bài viết cùng chuyên mục