Tổng điều tra dân số

KON TUM Hội nghị tập huấn công tác quản lý, lập bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

KON TUM Triển khai Kế hoạch Tổng điều tra và tập huấn công tác quản lý, lập bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

23/11/2018 8:18:56 AM | 867

Sáng ngày 20/11/2018, tại Cục Thống kê tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác Quản lý và lập Bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

           Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Nguyễn Bá Hạnh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Kon Tum; Tham dự Hội nghị có các đ/c là thành viên BCĐ tỉnh, Văn phòng BCĐ tỉnh; Giám sát viên cấp tỉnh; Trưởng ban, Phó trưởng ban Thường trực, Văn phòng BCĐ cấp huyện; Giảng viên cấp huyện; Lãnh đạo, công chức Cục Thống kê tỉnh. Hội nghị diễn ra trong 02 ngày 20 và 21/11/2018.

Đ/c Nguyễn Bá Hạnh, Cục trưởng Cục Thống kê - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh Phát biểu khai mạc Hội nghị


         Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đ/c Nguyễn Bá Hạnh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh nêu rõ mục đích, ý nghĩa và nội dung chủ yếu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đặc biệt, nhấn mạnh Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin - truyền thông trong các công đoạn của quá trình thực hiện điều tra: Thu thập, xử lý số liệu và công bố thông tin. Trong đó, sử dụng thiết bị di động để thu thập số liệu giúp nâng cao chất lượng thông tin thông qua quá trình kiểm tra tự động lô gíc của phiếu điều tra, giám sát quá trình điều tra viên đến hộ dân cư để phỏng vấn và minh bạch thông tin trong quá trình duyệt số liệu.

           Đ/c Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh đã chỉ đạo BCĐ các huyện, thành phố đặc biệt chú trọng công tác lập Bảng kê hộ, nhằm tránh tình trạng điều tra trùng hoặc bỏ sót các hộ dân cư trong quá trình điều tra thực địa từ ngày 01/4/2019; Thiết lập mạng lưới thông tin điều tra phục vụ phân công nhiệm vụ cho từng điều tra viên sử dụng phiếu điện tử cài đặt trên thiết bị di động; Xác định các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trực tuyến thông qua Internet để Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn các hộ thực hiện; Xây dựng dàn mẫu chủ cho các cuộc điều tra hộ dân cư trong giai đoạn 2019 - 2029.

            Để công tác tổ chức, triển khai tập huấn đạt kết quả tốt đ/c Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh đã yêu cầu Ban Tổ chức lớp tập huấn và giảng viên (cấp tỉnh) thực hiện tốt các nhiệm vụ: Giới thiệu, truyền đạt đầy đủ các nội dung Hội nghị; Hướng dẫn đầy đủ và rõ ràng các nội dung nghiệp vụ. Đồng thời, yêu cầu đại biểu tham dự Hội nghị cần tập trung, tiếp thu đầy đủ các nội dung về công tác Quản lý, lập Bảng kê hộ và thiết lập mạng lưới thông tin phục vụ Tổng điều tra. Tích cực nghiên cứu, tham gia thảo luận tại lớp tập huấn để được giải đáp những khó khăn, vướng mắc về vấn đề nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình tập huấn.

          Tại Hội nghị này, các giảng viên đã báo cáo đầy đủ các nội dung: Công tác Quản lý Tổng điều tra, giới thiệu các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương; Hướng dẫn lập Bảng kê hộ, Bảng kê nhân khẩu đặc thù; Giới thiệu Trang thông tin điều hành tác nghiệp Tổng điều tra.

 Kết thúc Hội nghị đ/c Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh đã quán triệt các nội dung trọng tâm phục vụ cho công tác triển khai, thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Qua đó, đ/c đã đề nghị lãnh đạo, công chức trong toàn ngành Thống kê tỉnh, BCĐ các cấp, Văn phòng BCĐ tỉnh, BCĐ các huyện, thành phố tích cực tham gia thực hiện việc tự kê khai thông tin trên phiếu trực tuyến (Webform) trong thời gian triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0h ngày 01/4/2019.

 

TRƯƠNG HỢP ĐOÀN- CỤC TK KON TUM


Bài viết cùng chuyên mục