Tổng điều tra dân số

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2 Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Kiên Giang

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2 Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Kiên Giang

22/02/2019 3:26:22 PM | 604

Sáng nay, 22-2, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến nội dung nghe cáo báo công tác triển khai, thực hiện kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; đồng chí Lê Thị Minh Phụng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ trì cuộc họp

         

 Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo tỉnh cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch của Trung ương với kết quả nhanh chóng, kịp thời. Kết quả thực hiện giai đoạn 1 của tỉnh: Công tác phân chia địa bàn điều tra, vẽ sơ đồ nền và lập bảng kê chuẩn bị cho tổng điều tra được bắt đầu thực hiện từ tháng 8/2018, sử dụng hệ thống bản đồ hành chính số hóa của tỉnh trong công tác phân chia địa bàn và vẽ sơ đồ nền địa bàn điều tra của xã, phường, thị trấn. Tổng số địa bàn điều tra là 3.254 địa bàn, tăng 4 địa bàn so với lúc phân chia địa bàn. Số hộ là 443.198 hộ, bình quân 3,8 người/hộ. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác giai đoạn 2: Rà soát, cập nhật số hộ, số nhân khẩu Trưởng ban Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức họp Ban chỉ đạo của địa phương mình để chỉ đạo, quán triệt Ban chỉ đạo các xã, phường, thị trấn để tiến hành công tác rà soát cập nhật. Về công tác tập huấn nghiệp vụ ở Ban Chỉ đạo các cấp được tiến hành như sau: Cấp tỉnh, dự kiến bắt đầu từ ngày 25 đến 28-2; cấp huyện từ ngày 4-3 và kết thúc trước ngày 15-3. Công tác tuyên truyền sẽ tập trung từ trước ngày tổng điều tra 1- 4 và trong suốt quá trình điều tra tại địa bàn cho đến ngày 25-4…

             Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Thị Minh Phụng đánh giá Ban Chỉ đạo các cấp có tinh thần trách nhiệm cao tổng điều tra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, đồng chí đề nghị thời gian tới, Ban chỉ đạo các cấp bám vào kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó, tập trung một số nhiệm vụ: Đối với các địa phương, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo cấp huyện cần tiếp tục thực hiện tốt bước chỉ đạo rà soát, tiến hành điều tra có được số liệu thực; phải thận trọng khi lựa chọn điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên phải đáp ứng nhu cầu điều tra dân số; quan tâm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện thời gian qua, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời đề xuất báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Sắp tới Ban Chỉ đạo các cấp sẽ triển khai tập huấn, yêu cầu các đối tượng được tập huấn phải tham gia đầy đủ, đảm bảo thực hiện đạt yêu cầu….

           Tổng điều tra dân số và nhà ở được tiến hành 10 năm/lần, năm 2019 là lần thứ 5 thực hiện cuộc tổng điều tra nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; các chỉ tiêu quốc gia và một số chỉ tiêu phát triển bền vững. Nội dung thu thập trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bao gồm: Thông tin thống kê về nhân khẩu học, tình trạng di cư, trình độ học vấn, kế hoạch hóa gia đình, thông tin thống kê về nhà ở và điều kiện sống của hộ dân cư; thông tin thống kê được lồng ghép nhằm đáp ứng yêu cầu biên soạn một số chỉ tiêu thống kê phản ánh những vấn đề mới nổi hoặc quan trọng trong lĩnh vực dân số.

Tin và ảnh: TÚ ANH

 


Bài viết cùng chuyên mục