Tổng cục thống kê

Tổng cục thống kê


CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở năm 2019

CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở năm 2019

Tại Hội nghị trực tuyến BCĐ TĐTTW ngày 13/3/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo TĐTTW đã rất ...


10 nội dung của Tổng điều tra dân số lần thứ 5

10 nội dung của Tổng điều tra dân số lần thứ 5

Chiều 13.3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã ...


Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và Công nghệ thông tin Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và Công nghệ thông tin Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã khai mạc Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và ...


Nhiều công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số như: việc tập huấn, lập bảng kê tại các địa phương gần như đã hoàn tất.

Nhiều công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số như: việc tập huấn, lập bảng kê tại các địa phương gần như đã hoàn tất.

          Cứ 10 năm, cả nước lại tiến hành thực hiện tổng điều tra dân số. Cuộc điều tra này vô cùng ...


Tiếp tục hoàn thiện thiết kế Tổng điều tra dân số và nhà ở

Tiếp tục hoàn thiện thiết kế Tổng điều tra dân số và nhà ở

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện thiết kế Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, bao gồm cả ...


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (tin video)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (tin video)

Chiều 19/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì phiên ...


Sử dụng cả phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động để Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

Sử dụng cả phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động để Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

Chiều 19/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì phiên ...


Tin video (Tập huấn Công tác quản lý và lập Bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)

Tin video (Tập huấn Công tác quản lý và lập Bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)

Sáng ngày 29/10, tại thành phố Huế, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức khai mạc Hội ...


Triển khai, tập huấn Công tác quản lý và lập Bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Triển khai, tập huấn Công tác quản lý và lập Bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng ngày 29/10, tại thành phố Huế, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức khai mạc Hội ...


Các cách thức tiếp cận mới để nâng cao chất lượng Tổng điều tra chu kỳ 2020

Các cách thức tiếp cận mới để nâng cao chất lượng Tổng điều tra chu kỳ 2020

(MPI) – Đây là chủ đề của Hội nghị Tổng điều tra dân số thế giới lần thứ 29 (PCC29) do Tổng cục Thống kê, ...


Quảng Nam: Hội nghị tổng kết công tác Điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Quảng Nam: Hội nghị tổng kết công tác Điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng 22/9/2018, Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số ...


Đang xem 3/4 trang. Tổng số: 38 bản ghi được tìm thấy.