Tổng điều tra dân số

Quảng Nam: Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Quảng Nam: Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

30/11/2018 3:55:38 PM | 755

Sáng ngày 29/11/2018, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Trần Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo tỉnh và Đồng chí Lê Quý Đạt - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu của tỉnh có thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh, tại 18 điểm cầu cấp huyện có các thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo huyện và trưởng ban chỉ đạo cấp xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Trần Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo tỉnh đánh giá cao công tác tham mưu của ngành Thống kê (cơ quan thường trực) trong thời gian vừa qua đã giúp Banh Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh triển khai các công tác chuẩn bị phục vụ Tổng điều tra. Tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã thành lập BCĐ tỉnh gồm 15 thành viên, Văn phòng BCĐ tỉnh gồm 19 thành viên. Các huyện, thành phố, thị xã đã thành lập 18 BCĐ cấp huyện với 229 thành viên; Văn phòng BCĐ cấp huyện có 202 thành viên và 244 BCĐ cấp xã với 1.368 thành viên. Công tác vẽ sơ đồ nền đã được hoàn thành với 244/244 sơ đồ nền cấp xã với 1.719 thôn, khối phố được phân chia thành 3.414 địa bàn điều tra (gồm 3.044 địa bàn điều tra nhân khẩu thực tế thường trú và 370 địa bàn điều tra nhân khẩu đặc thù).

Cuộc Tổng điều tra lần này thực hiện theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước ta; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Nội dung điều tra bao gồm thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Hình thức thu thập thông tin trong Tổng điều tra lần này được cải tiến với ba hình thứcthu thập thông tin gồm: Phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động (CAPI), phiếu trực tuyến sử dụng internet (webform) và phiếu giấy in sẵn. Đây là một trong những đột phá của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 khi lần đầu tiên ngành Thống kê sử dụng hình thức CAPI và webform trong một cuộc điều tra thống kê quốc gia.

Các công việc triển khai trong thời gian đến còn rất lớn, cần phải huy động số lượng lớn lực lượng tham gia. Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các BCĐ của các địa phương trên cơ sở phương án Tổng điều tra chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với đặc thù của từng địa phương nhất là trong việc lực tuyển chọn lực lượng tham gia điều tra tại các vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao công tác tuyên truyền trong nhân dân trong việc cung cấp thông tin, xây dựng các phương án bảo đảm thông tin liên lạc, bảo vệ an toàn cho cuộc tổng điều tra./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Đồng chí Trần Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

 

 


Bài viết cùng chuyên mục