Tổng điều tra dân số

Cục Thống Kê Kiên Giang tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Cục Thống Kê Kiên Giang tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

26/02/2019 8:33:19 AM | 1962

Hôm nay, 25-2, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên văn phòng Ban Chỉ đạo, giám sát viên cấp tỉnh và giảng viên cấp huyện.

           Hội nghị diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 25 đến 28-2) với các nội dung: Vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên và tổ trưởng trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; quy trình điều tra; các quy định trong phiếu điều tra; xác định nhân khẩu thực tế thường trú; hướng dẫn cách hỏi và ghi phiếu trang bìa, xác định nhân khẩu thực tế thường trú; hướng dẫn quy trình giám sát, nghiệm thu phiếu giấy và nghiệm thu trực tuyến tại trang web điều hành, thực hành nghiệm thu, duyệt số liệu trên trang web điều hành; hướng dẫn cài đặt chương trình và ghi phiếu trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh (CAPI); hướng dẫn sử dụng phiếu điện tử và thực hành CAPI…

            Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Văn Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, cho biết: “Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các công đoạn của tổng điều tra, từ xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu, công bố sớm kết quả Tổng điều tra. Cuộc Tổng điều tra lần này sử dụng hai hình thức thu thập thông tin so với các cuộc điều tra trước đây, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin qua mạng internet. Qua đó, đồng chí  yêu cầu đội ngũ Giảng viên làm tốt vai trò truyền tải nội dung tập huấn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các đại biểu tham dự cần thực hiện nghiêm túc quy định của Hội nghị, tham gia thảo luận và có hiệu quả các nội dung tập huấn trong chương trình Hội nghị để thực hiện triển khai hướng dẫn tại địa phương trong thời gian tới”.


Bài viết cùng chuyên mục