Tổng cục thống kê

Nhiều công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số như: việc tập huấn, lập bảng kê tại các địa phương gần như đã hoàn tất.

Công tác lập bảng kê tổng điều tra dân số sắp hoàn tất

21/12/2018 10:00:36 AM | 6343

          Cứ 10 năm, cả nước lại tiến hành thực hiện tổng điều tra dân số. Cuộc điều tra này vô cùng quan trọng vì nó giúp Chính phủ, các nhà hoạch định chính sách có những định hướng cụ thể, hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo. Tổng điều tra dân số chính thức bắt đầu từ ngày 1/4/2019 và kéo dài trong 25 ngày.

           Lập bảng kê là bước chuẩn bị quan trọng cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Hiện, Ban chỉ đạo các cấp đang khẩn trương tiến hành Lập bảng kê trên tất cả các địa bàn điều tra trên cả nước.
          Để thực hiện Lập bảng kê, người lập bảng kê (NLBK) phải trực tiếp đến từng hộ để hỏi và xác định chính xác số nhân khẩu thực tế thường trú rồi ghi vào bảng kê ( không được dùng bất cứ sổ sách nào để sao chép vào bảng kê). Trong quá trình lập bảng kê, NLBK phải đóng vai trò tuyên truyền viên tiên phong, tuyên truyền cho các hộ về mục đích, ý nghĩa của TĐT. Đồng thời, NLBK có trách nhiệm giới thiệu với hộ về 2 hình thức cung cấp thông tin, đó là: Trả lời phỏng vấn trực tiếp hoặc tự kê khai vào phiếu trực tuyến (webform) trên Trang thông tin điện tử của TĐTDSNO2019.

 


Bài viết cùng chuyên mục