Tổng điều tra dân số

CẦN THƠ: TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ LẬP BẢNG KÊ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019

CẦN THƠ: TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ LẬP BẢNG KÊ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019

16/11/2018 12:56:44 PM | 847

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành phương án Tổng điều tra dân số dân số và nhà ở năm 2019, sáng ngày 14/11/2018, tại Hội trường UBND thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Quản lý và Lập bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019. Ông Lê Ngọc Bảy, Cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra thành phố đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

 


Bài viết cùng chuyên mục