Tổng điều tra dân số

Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

17/01/2019 16:51 print Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

27/01/2019 12:03:15 PM | 767

QĐND Online - Ngày 17-1, tại TP Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Bộ Quốc phòng đã khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Trong 2 ngày 17 và 18-1, các đại biểu được các giảng viên quán triệt phổ biến các chỉ đạo, nghiệp vụ, phương pháp điều tra cho các cán bộ tổ chức điều tra viên ở các đơn vị, tập trung ở các nội dung: Phổ biến Phương án tổng điều tra và nhà ở năm 2019 trong Bộ Quốc phòng, hướng dẫn xác định, lập danh sách đơn vị điều tra, đối tượng điều tra; các quy định về nghiệp vụ điều tra, hỏi và ghi phiếu điều tra phần dân số; hướng dẫn hỏi thông tin định danh, địa chỉ báo tin, nghiệm thu và bàn giao tài liệu…  

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận các nội dung chính, cụ thể để các đại biểu nắm rõ khi triển khai thực hiện các bước điều tra ở đơn vị cơ sở, bảo đảm công tác tổng điều tra dân số và nhà ở theo đúng quy định và yêu cầu, phương án đặt ra, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ xây dựng chiến lược, kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế - xã hội toàn quốc nói chung; xây dựng, phát triển quân đội và lực lượng vũ trang nhân dân.

Tin, ảnh: BẢO MINH


Bài viết cùng chuyên mục